English version

Rewitalizacja w liczbach
czyli finansowanie projektu

23,78 mln zł

Całkowita wartość projektu

18,65 mln zł

Środki z Unii Europejskiej, z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007–2013 Działanie 6.1.

Cele projektu

Projekt „Rewitalizacja zabytkowego Śródmieścia Kielc – etap II” jest jednym z etapów realizacji ogólnego celu programu rewitalizacji, którym jest podniesienie atrakcyjności gospodarczej, społecznej, przestrzennej i funkcjonalnej Miasta Kielce prowadzącej do lepszego wypełniania funkcji metropolii regionu świętokrzyskiego.

Poprawa estetyki rewitalizowanych przestrzeni publicznych będzie pozytywnie oddziaływać na jakość życia mieszkańców, wzrost atrakcyjności miasta dla turystów, stworzenie warunków do integracji społeczności miasta i komunikacji społecznej.

Ważne dokumenty

dotyczące projektu

© Copyright by Urząd Miasta Kielce Wszelkie prawa zastrzeżone.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013
Polityka cookies

Realizacja: Mass Internet